Már Budapesten is!
Bezárás

Menü

  1. Bejelentkezés
  2. Karrier

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A nyilatkozat célja
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Focivilág Pécs Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.; Cégjegyzékszám: 02-09-077747; Adószám: 23151877-2-02) által a www.focivilag.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Adatkezelő megnevezése
Név: Focivilág Pécs Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
Telefonszám: 06-70/605 2176
Email cím: 
iroda@focivilag.hu
Készítette: Zsingor György

A kezelt személyes adatok köre
A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

       - Vezetéknév
       - Keresztnév
       - Életkor
       - E-mail cím
       - Jelszó
       - Jelszó megerősítése

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok
A Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
Az Adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére az Ügyfél önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.focivilag.hu valamint a teremsport.hu** honlapon­ keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

**A www.focivilag.hu és a www.teremsport.hu egy ugyan azon weboldal, megjelenésében az URL-ek alapján különbséget tevő honlap, ezáltal ugyanazon tárhely szolgáltatón, valamint szerveren keresztül üzemel. Minden olyan tevékenység amely személyes adatok megadásával jár, mindkét URL vonatkozásában egy ugyanazon elbírálás - adatvédelem, személyes adatkezelés - hatálya alá esik. A személyes adatok kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulás, melyet hozzájárulás esetén mindkét URL vonatkozásában tesz meg az Ügyfél.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, személyre szabott ajánlat készítése/küldése az Ügyfeleknek.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció és a www.focivilag.hu és teremsport.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart, jogos érdek alapján.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
www.focivilag.hu és teremsport.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

www.focivilag.hu és teremsport.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltató:
3Gteam Kft.
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. Email: iroda@focivilag.hu

Az Ügyfél az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Hírlevelek
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Elállás a vásárlástól (Elállási nyilatkozat)
A Fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően a vásárlót elállási jog illeti meg. Ennek a jognak a gyakorlásához elállási nyilatkozatot kell kitöltenie a vásárlónak, melyek tartalmaznak személyes adatokat. Ezen személyes adatok kezelésének a jogalapja az önkéntes adatszolgáltatás, melyhez az adatlap kitöltésével a vásárló hozzájárulását adja. A lezárult esetek után iratmegsemmisítőben a nyomtatványokat megsemmisítjük, az esetlegesen digitálisan visszaküldött leveleket a számítógépekről töröljük.

 

Applikáció
Vásárlói élmény kibővítése céljából létrehozott fejlesztés az App Store-ból és Play áruházból is elérhető és letölthető.
A regisztrációhoz illetve a letöltéshez a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 

       - Vezetéknév
       - Keresztnév
       - E-mail cím
       - Jelszó
       - Jelszó megerősítése

Ajánlott,de nem kötelező mező az „ajánló kód” kérése

A focivilag.hu oldalon regisztrál felhasználó be tud jelentkezni külön regisztráció nélkül. Ez ugyanúgy visszafele is igaz, ha még nincs regisztrációja a focivilag.hu oldalon, de az appban igen, akkor is be tud lépni az oldalon. Facebook fiókkal nem lehet bejelentkezni.

Az Applikáció részletes működését az ÁSZF
9.18 potja tartalmazza.

Karrier
A focivilag.hu oldalon van lehetőség nyitott állásajánlatokra jelentkezni. A jelentkezés közvezett,, a megadott allas@focivilag.hu email címre van lehetőség fényképes önéletrajzokat küldeni.
Álláskereső portálokon keresztül megpályázott állások, valamint a közvetlenül elküldött, személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok adatkezelési jogalapja, a jelentkező önkéntes hozzájárulása, melyet a jelentkezés elküldésével ad meg. A kiválasztási folyamat során az állás betöltése szempontjából nem releváns önéletrajzokat
iratmegsemmisítőben megsemmisítjük, a digitálisan elküldött önéletrajzokat a számítógépekről töröljük. Ez az eljárás megy végbe akkor is, ha a jelentkezőből munkavállaló lesz.

Záró rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az oldal biztonságát az SSL védelem garantálja.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.focivilag.hu és teremsport.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

A Szolgáltató által igénybevett tárhely szolgáltató adatai:

3Gteam Kft.
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.

Adatok átadása adatfeldolgozó(k)nak

Adatfeldolgozók:
A Focivilág Pécs Kft adattovábbítást hajt végre az alábbi szervezetek felé:
Futárszolgálat: MPL (Magyar Posta Logisztika) Elérhetősége: Budapest X. ker. Üllői út 114-116. Telefon: 06-1-333-7777
Email címe: 
ugyfelszolgalat@posta.hu 
Továbbított adatok: Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, vételár (utánvét esetén)
Postaponton keresztüli átvétel esetén a webáruházon feltüntetett csomagpontokon lévő átvevő pontok részére továbbított adatok: családnév, utónév, vételár (utánvét esetén)

Futárszolgálat
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Elérhetősége: 351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: 06-29-88-67-00
Email címe: 
info@gls-hungary.com
A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/hom

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása.
Adatkezelés ideje: kézbesítésig
Az adatátadás alapja: futárszolgálattal kötött szerződés és személyes hozzájárulás

A kiszállítással kapcsolatos személyes adatkezelésre az MPL mindenkori adatvédelmi tájékoztatója az irányadó. A Focivilág Pécs Kft a futárszolgálattal szemben támasztott adatkezelési előírást nem köt ki, mert a Posta Törvénynek megfelelően mint adatkezelő felelős az átvett adatokért és ennek megfelelően az MPL a saját adatkezelési szabályzatát alkalmazza.

Hírlevél küldés: Mailchimp (Ponce City MarketAtlanta, GeorgiaU.S.)
Továbbított adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Adatkezelés célja: tájékoztató, promóciós és ajánlati e-mailek küldése
Az adatátadás alapja: személyes hozzájárulás

Szükségtelen adatok törlése, törlési jog

A Focivilág Pécs Kft - mint azt az adatkezelési céljaiban is meghatározta - személyes adatok kezelésében az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elvét kívánja követni, így szükségtelen adatokat nem tárol.
Az adatkezelő a személyes adatokat törlési szempontból alapvetően két részre osztja:

       - fizikai dokumentáción szereplő adat
       - elektronikus adat

A fizikailag kinyomtatott, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok szükségtelenné válása után iratmegsemmisítőbe kerülnek. Minden szegmens munkavállalóinak saját felelőssége ezen törlési jog és felelősség gyakorlása. Az erre vonatkozó utasításokat az fnyf/asz/3 számú dokumentum szabályozza.

Az elektronikusan tárolt személyes adatok törlése az informatikai rendszerből felhasználók kérése alapján valósul meg.
Az érintett felhasználó személyes adatait a törlési igény beérkezését követően az alábbi módon kezeljük:

Fizikailag törlésre kerülő adatok:

- szállítási cím

- számlázási cím 

- vezetéknév és keresztnév

- adószám

- telefonszám

Anonimizált adatok:

- e-mail cím

- éltkor

Az Ügyfél törlés iránti kérelme kizárólag az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét (pl. számlázással kapcsolatos adatok).

Ezen jog gyakorlása esetén az ügymenet a következő
- Ügyfél e-mailben kifejezi az adatainak törlési szándékát a 
marketing@focivilag.hu címre írva
- Fontos, hogy a törlési szándékot kizárólag a regisztrált, Ügyfélhez tartozó e-mail címről küldött
   igény esetén fogadja el a Focivilág Pécs Kft, a nem kívánt visszaélések elkerülése miatt
- köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat törlését kéri, illetve opcionálisan
  kifejezheti, milyen indokból kéri a törlést.
- A Focivilág Pécs Kft visszaigazolja a sikeres adattörlést

Az anonimizált adatok egyirányú vissza nem állítható kódolással kerülnek megváltoztatásra. 
A törlést követően a felhasználó adatai nem visszaállíthatóak, az oldalra bejelentkezni, annak funkcióit használni nem tudja.
A tárhely szolgáltató 2 hetes mentési ciklusaiból a 14. nap lejártával törlődnek a felhasználó adatai.
A felhasználó kérésre a róla rendelkezésre álló adatokat szöveges formátumban rendelkezésre bocsájtjuk.

Törlésre jogosult felhasználók:

Lakatos Tibor webmester
lakatos.tibor@starmail.hu